sendKontakt
Rady a tipy, jak napsat úspěšnou závěrečnou práci (bakalářská a další závěrečné práce v kostce)

V pěti hlavních kapitolách získáte přehledný, srozumitelný a jasný návod, jak postupovat při psaní vaší závěrečné práce od začátku do konce, jakých chyb se vyvarovat a jak svou práci formulovat a vystavět, aby byla úspěšná a obhajitelná.

Součástí každé kapitoly jsou rady, tipy a doporučení, které autoři jednotlivých kapitol na základě svých dlouholetých zkušeností z vysokoškolského prostředí pokládají za důležité a významné.

Hlavní důraz byl při zpracování e-booku kladen na kvalitu spíše než na kvantitu. Na zhruba 65 stranách hlavního textu získáte důležité informace, které zásadním způsobem ovlivní kvalitu a obhajitelnost vaší práce.

Cena: 399 Kč

RADY A TIPY, jak si zvolit téma práce, jak formulovat cíl, metodiku, hypotézy a jak správně pracovat s literaturou včetně citací

E-book je zaměřen na přípravnou fázi, která předchází vlastnímu zpracování závěrečné práce.

Tato fáze je považována za jednu z nejdůležitějších, protože se v ní řeší takové otázky jako správný výběr tématu a název práce, cíle, hypotézy, metodika a metody práce, výběr vhodné literatury, citování, formální úprava apod.

I přes tento fakt je však tato fáze často studenty opomíjena a podceňována, což ve výsledku vede k negativnímu hodnocení práce a jejímu zamítnutí.

Věnujte proto pozornost přípravné fázi, ve které rozhodujete o úspěšnosti své budoucí práce. Zakupte si náš e-book a získejte nejen návod na celou přípravnou fázi Vaší práce, ale také zaručené rady, tipy a triky, které Vám pomohou vyvarovat se zásadních chyb a zabezpečí formální a věcnou správnost Vaší práce.

Cena: 89 Kč

RADY A TIPY, jak se připravit na obhajobu závěrečné práce

E-book je věnován všem, kteří se připravují na obhajobu závěrečné práce. Pozornost je věnována přípravě prezentace, jejímu obsahu a struktuře, diskuzi u obhajoby včetně přípravy na zvládání otázek komise.

E-book obsahuje velké množství rad, tipů a doporučení, které vám pomohou úspěšně se připravit na obhajobu Vaší práce. Nechybí také návod na vypracování prezentace včetně doporučení, jakých chyb byste se měli vyvarovat.

Náš e-book si můžete zakoupit ve dvou variantách, a to s nebo bez předvyplněné šablony powerpointové prezentace (PPT), do které si můžete následně připravit vaši prezentaci.