sendKontakt
30. listopadu 2016
JAK SI (NE)SPRÁVNĚ VYBRAT TÉMA BAKALÁŘSKÉ/DIPLOMOVÉ PRÁCE

NAPSAL: WEBMASTER V KATEGORII: RADY A TIPY


Základem úspěšné bakalářské/diplomové práce je správná volba tématu. V tomto ohledu skutečně platí, že až s odstupem času zjistíme, jak klíčové bylo rozhodnutí, které stálo na úplném začátku.

O tom, proč je důležité věnovat pozornost správnému výběru tématu, pojednává právě tento článek. A proč jsme se rozhodli jej napsat? Protože nejen v rámci našeho spřáteleného webu www.prostudent.cz, v rámci něhož nabízíme zpracování originálních podkladových textů, ale také v rámci těchto webových stránek často řešíme problémy studentů způsobené nevhodným výběrem tématu.

Na úvod si řekněme pět zásad, kterým byste se měli při výběru tématu vyvarovat:

  1. Nevybírejte si příliš obsáhlé nebo příliš obecné téma. Za nevhodná témata je možné označit např. nezaměstnanost v rámci České republiky, chudoba a hlad ve světě nebo vznik Evropské unie. Tato témata jsou příliš obecná a především obsáhlá. Poměrně lehce se Vám při následném zpracování práce může stát, že se nedostanete do hloubky a budete klouzat pouze po povrchu zvoleného tématu.

Doporučení: vybírejte si téma konkrétní a úzce zaměřená (pokud možno i časově ohraničená), např. Nezaměstnanost v městě Ostrava od roku 2000 do roku 2016 apod.

  1. Nevybírejte si téma podle preference určitého vyučujícího. Často se stává, že si studenti zvolí vedoucího své práce na základě osobních sympatií a náklonosti a nevěnují pozornost tomu, jaká témata daný vyučující garantuje. Je v pořádku, že chcete, aby Vám vedoucí práce vyhovoval, ale naklaďte na toto kritérium nejvyšší důraz.

Doporučení: nejprve se podívejte, jaká témata jsou nabízena. Vyberte si více okruhů a následně při finálním výběru se snažte najít průnik mezi preferencemi vedoucího a tématem, které je ve Vašich silách zpracovat.

  1. Nevybírejte si ani téma, o kterém byly napsány již desítky podobných závěrečných prací. V tomto případě hrozí, že budete mít tendence k tzv. opisování a výsledkem může být plagiát (kopie). Nebo může dojít k tomu, že Vaše práce nebude přinášet nic nového či zajímavého, protože všechno je již známé a zřejmé. Právě témata, která byla již mnohokrát zpracována, bývají zpravidla ta nejtěžší. Protože je nutné zvolit např. jiný přístup ke zpracování, použít jiné metody práce apod.

Doporučení: prostudujte si nejprve obdobné závěrečné práce. Následně si promyslete, jak byste mohli zpracovat dané téma, aby se od ostatních prací lišilo. Pokud na nic nepřijdete, zvolte si raději jiné téma.

  1. Nevolte ani téma, které je velmi specifické, neobvyklé či zcela okrajové. V případě, že budete mít dopředu celou práci promyšlenou a ověříte si, že budete mít ke zpracování dostatek vhodných literárních zdrojů, pak takovéto téma může být velkým přínosem. V opačném případě se může stát, že téma, které Vám původně přišlo svou neobvyklostí velmi zajímavé, se pro Vás stane demotivující a stresující.

Doporučení: ujistěte se, že k danému tématu budete mít dostatek literárních zdrojů, a to nejen internetových, ale také knižních. Prověřte, že Vámi vyhledané prameny jsou vhodné, tj. opravdu se zabývají problematikou, které se budete ve své práci věnovat.

  1. Nevhodná jsou také témata, jež jsou spjata s vysokými nároky na znalosti různých cizích jazyků. Často si studenti zvolí, že se budou v rámci své bakalářské/diplomové práce zabývat rozborem cizí země, např. Čínou, Ruskem, Ukrajinou, Thajskem, Japonskem apod. a následně zjistí, že relevantní zdroje nejsou dostupné v hlavních světových jazycích (především v angličtině).

Doporučení: ověřte si předem, zda budete mít k danému tématu literární zdroje v jazycích, kterým rozumíte. Prameny především o zemích Společenství nezávislých států nebo Asii často nejsou dostupné v jiných jazycích než v národních (v ruštině, čínštině apod.)

Při výběru tématu si nechte poradit. V rámci našich webových stránek funguje Poradna online, v rámci které můžete bezplatně pokládat otázky, které Vás v souvislosti s Vaší prací napadají. Rádi Vám poradíme a případně Vám můžeme za rozumnou cenu pomoci se zadáním práce a vyhledáním relevantních zdrojů.

Ještě před tím než Vámi zvolené téma závazně stvrdíte, zkonzultujte jej s vedoucím práce. Napište si dopředu otázky, které jsou dle Vás důležité, aby mohla být konzultace konstruktivní a přínosná.

Pomoci Vám rovněž může náše-book „Rady a tipy, jak napsat úspěšnou závěrečnou práci (bakalářská a další závěrečné práce v kostce“), který si nyní můžete zakoupit za 99 Kč.
E-book byl vypracován tak, aby přinášel srozumitelný postup zpracování práce od úvodu až po závěr. Vedle toho jsou součástí každé kapitolyrady, tipy a doporučení, které Vám usnadní psaní a upozorní na často se vyskytující chyby v závěrečných pracích.

Přejeme Vám hodně zdaru, Tým Píšu Bakalářku.

www.pisubakalarku.cz

www.prostudent.cz