sendKontakt
9. dubna 2017
ABSTRAKT NEBO ANOTACE?

NAPSAL: WEBMASTER V KATEGORII: rady a tipy

Často se stává, že mají studenti problém určit, co je abstrakt a co anotace u bakalářské nebo diplomové práce. Pojďme si společně říct několik základních rozdílů.

ANOTACE


Anotace je v podstatě stručným shrnutím práce v rozsahu několika vět (5 až 10 řádků). Cílem anotace je ve stručnosti seznámit čtenáře s problematikou Vaší bakalářky nebo diplomky. Při psaní anotace je vhodné mít na paměti, že do ní nepatří např. cíl práce, použité metody nebo zjištěné výsledky v dané problematice.

Pro anotaci platí její dvojjazyčný ekvivalent, tj. musí být uváděna jak v českém, tak zpravidla v anglickém jazyce (pokud tedy práci píšete v českém jazyce). Anotace se zpravidla umisťuje za čestné prohlášení a je jí vyhrazen samostatný list. Součástí anotace jsou také klíčová slova, jejichž běžný rozsah je od 3 do 8, seřazených podle důležitosti.

Možná Vás napadá otázka, proč se anotace vytváří? Je to jednoduché, právě shrnutí v ní obsažené je základem pro fulltextové vyhledávání v odborných katalozích, což platí zvláště pro diplomové a odborné práce, u kterých se předpokládá jejich zařazení do katalogu.

ABSTRAKT


Abstrakt je podobně jako anotace přehledem obsahu práce. Ve srovnání s anotací je však mnohem rozsáhlejší (250-500 slov) a obsahuje jak cíle práce, tak i použitou metodiku a výsledky šetření bakalářské nebo diplomové práce. Je důležité si pamatovat, že čím je abstrakt zajímavější, tím je větší pravděpodobnost, že si čtenář přečte celou práci. Při formulaci abstraktu doporučujeme používat krátké výstižné věty a vyvarovat se složitých nečtivých formulací.

V úvodu abstraktu je vhodné se zaměřit na řešenou problematiku, téma a cíl práce. Následně popíšeme, jak jsme pojali řešení daného problému a jak se podařilo naplnit stanovený cíl se sdělením konkrétních výsledků, ke kterým jsme došli.

Benefitem je i okomentování samotných výsledků, abychom zdůraznili, proč jsou, stejně jako celá bakalářská nebo diplomová práce, užitečné. Součástí abstraktu jsou i klíčová slova, na které se v bakalářské či diplomové práci zaměřujeme. Oficiální pravidla pro psaní abstraktů je možné nalézt v normě ČSN ISO 214.

Tým Píšu bakalářku

www.pisubakalarku.cz

www.prostudent.cz